Project
afgesloten

Automatiseren van benchmarkanalyses voor indicatoren

Vergelijkende analyses (benchmark analyses) voor prestatie-indicatoren in de gezondheidszorg zijn complex en vinden doorgaans slechts 1 of 2 keer per jaar plaats. Dit is één van de redenen dat instellingen soms lang op hun resultaten moeten wachten.

Op welke wijze kunnen deze analyses het beste worden geautomatiseerd, zodanig dat een aanlevering van gegevens op ieder willekeurig moment direct wordt geanalyseerd?

Ontwikkelen en testen van een strategie voor geautomatiseerde verwerking
Een strategie voor geautomatiseerde verwerking
Dit project wordt gesubsidieerd door
ActiZ
In dit project werken we samen met
Price Waterhouse Coopers (Marcel Lankhaar)