Project
Start
oktober 2018
Balans in vraag en aanbod medisch specialisten
Een goede balans tussen vraag en aanbod van specialisten, niet alleen nationaal, maar ook per regio, is essentieel voor de toegankelijkheid en kwaliteit van medisch-specialistische zorg in Nederland. Door signalen over een mogelijk suboptimale spreiding van specialisten over Nederland staat dit onderwerp momenteel op de beleidsagenda. Dit onderzoek heeft als doel deze spreiding in kaart te brengen, de oorzaken voor een (dreigende) suboptimale spreiding te achterhalen, en zo het beleid op nationaal en regionaal niveau te ondersteunen om hiervoor oplossingsrichtingen te formuleren.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
Contactpersonen (4)
R.S. (Ronald) Batenburg
Programmaleider en bijzonder hoogleraar Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg (Radboud Universiteit)