Project
afgesloten

Balans in vraag en aanbod medisch specialisten

Duur: oktober 2018 - juni 2019

Een goede balans tussen vraag en aanbod van specialisten, niet alleen nationaal, maar ook per regio, is essentieel voor de toegankelijkheid en kwaliteit van medisch-specialistische zorg in Nederland. Door signalen over een mogelijk suboptimale spreiding van specialisten over Nederland staat dit onderwerp momenteel op de beleidsagenda. Dit onderzoek heeft als doel deze spreiding in kaart te brengen, de oorzaken voor een (dreigende) suboptimale spreiding te achterhalen, en zo het beleid op nationaal en regionaal niveau te ondersteunen om hiervoor oplossingsrichtingen te formuleren.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS