Project
afgesloten

Begeleiding van dementerende verpleeghuisbewoners die depressief zijn

Duur: 2005 - 2009

In deze studie wordt een evidence-based richtlijn voor verzorgenden ingevoerd en geëvalueerd in verpleeghuizen. Deze richtlijn heeft als primair doel het verminderen van depressie bij mensen met dementie.

Deze studie gaat in op de vraag of invoering van de richtlijn inderdaad resulteert in minder depressieve klachten van dementerende verpleeghuisbewoners. Ook wordt onderzocht of de werkbeleving en werklast van verzorgenden positief beïnvloed wordt door de invoering van de richtlijn.

De studie vindt plaats in negen verpleeghuizen. Per verpleeghuis is er steeds een “experimentele afdeling” waar de invoering van de richtlijn plaatsvindt en een “controle-afdeling” waar uitsluitend de gebruikelijke zorg wordt verleend. Zowel voorafgaande aan de invoering van de richtlijn, als in twee periodes daarna vindt observatie-onderzoek onder depressieve bewoners plaats en worden er tevens interviews en vragenlijsten bij verzorgenden afgenomen.

De resultaten zullen worden beschreven in diverse wetenschappelijke artikelen en een proefschrift.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw-programma Tussen Weten en Doen
In dit project werken we samen met
Hogeschool in Holland, Julius Centrum Universiteit Utrecht, VU Medisch Centrum Verpleeghuisgeneeskunde