Project
afgesloten

Bepaling onderscheidend vermogen van kwaliteitsindicatoren gemeten met CQ Index Palliatieve Zorg

Duur: oktober 2015 - maart 2016

De CQ-Index Palliatieve Zorg (PZ) meet kwaliteitsindicatoren vanuit gebruikersperspectief (patiënten en nabestaanden). Uit eerder onderzoek blijkt de CQ-Index PZ een inhoudsvalide en bruikbare vragenlijst te zijn.
Wat is het onderscheidend vermogen van de CQ-Index PZ, d.w.z. wat is de geschiktheid van het instrument om kwaliteitsverschillen tussen (samenwerkingsverbanden van) zorgaanbieders in kaart te brengen?

Bestaande CQ-Index PZ gegevens uit de database van de lopende Evaluatie van het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg worden gebruikt.

D.m.v. multilevel regressieanalyses zal de intraklasse correlatie (ICC) worden berekend, die aangeeft hoeveel van de variatie in een score toegeschreven kan worden aan verschillen tussen (samenwerkingsverbanden van) zorgaanbieders.
Meer inzicht in het discriminerend vermogen van de CQ-Index PZ en in kenmerken van patiënten en nabestaanden en van (samenwerkingsverbanden van) zorgaanbieders die samenhangen met verschillen in kwaliteitsscores.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMW