Project
afgesloten

Best-practices in verpleeghuizen: de samenhang tussen de dagelijkse bezetting van personeel en de kwaliteit van leven van cliënten

Duur: april 2006 - september 2007

Al jaren is een tendens zichtbaar waarin de zorgzwaarte van cliënten in verpleeghuizen toeneemt. Deze verandering in de doelgroep is niet gepaard gegaan met een verandering van het personeel qua aantal, opleidingsniveau en competenties. Een minimale bezetting van personeel, wegens beperkte financiële middelen of personeelstekorten, zou kunnen leiden tot weinig cliëntgerichte zorg en een afname in kwaliteit van leven van cliënten.

Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van variatie tussen verpleeghuizen in de dagelijkse bezetting van het personeel, het vaststellen van randvoorwaarden die de dagelijkse bezetting beïnvloeden en het nagaan in hoeverre de dagelijkse bezetting op de afdeling van invloed is op de kwaliteit van leven van cliënten.

Het project bestaat uit twee fasen: een telefonische inventarisatie bij een steekproef van 100 verpleeghuizen en een verdiepingsstudie bij 12 BOPZ -verpleeghuisafdelingen. De 12 afdelingen zullen worden geselecteerd op basis van een maximale of minimale/reguliere bezetting .

De resultaten bieden meer inzicht in de relatie tussen dagelijkse bezetting, de doelmatigheid en effectiviteit van het zorgaanbod, en de kwaliteit van leven van cliënten.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ActiZ