Project
afgesloten

Bijdrage NIVEL aan evaluatie Physician Assistant in opleiding

De huisartsenzorg staat onder druk vanwege een groeiend huisartsentekort en een toenemende werkdruk bij huisartsen. Volgens de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ, 2002 ) is een herbezinning op de taakverdelingen tussen zorgverleners en de intrede van nieuwe professionals wenselijk om de capaciteitsproblematiek in de eerste lijn op te lossen. In dit kader zijn diverse innovatieve ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg zichtbaar, waaronder de introductie van de Physician Assistant in de Huisartspraktijk (PAH).
In dit onderzoek wordt de inzet van de Physicial assistant geëvalueerd op basis van de volgende vragen:
- Leidt inzet van de Physician Assistant in de Huisartsenpraktijk leidt tot substitutie van de werkzaamheden van de huisarts, waarbij de kwaliteit van de huisartsgeneeskundige zorg wordt gewaarborgd.
- Wat zijn de gevolgen van de inzet van de Physician Assistant in de Huisartsenpraktijk op het terrein van de effecten, het proces en de structuur van de zorg?
De vragen worden beantwoord op basis van een registratie in huisartspraktijken op basis van de gegevens uit het elektronisch medisch dossier. Deze gegevens worden verzameld via het Landelijk InformatieNetwerk Huisartsenzorg (HAG-036).
De resultaten kunnen worden toegepast om te komen tot een verdeling van taken in de huisartspraktijk.
In dit project werken we samen met
Julius Centrum UMC Utrecht