Project
afgesloten

Campagne Geneesmiddelen en Verkeersveiligheid: voormeting bij huisartsen en apothekers

Duur: september 2008 - juni 2009

Medio oktober 2008 is de landelijke publiekscampagne Geneesmiddelen en verkeersveiligheid van start gaan. Artsen en apothekers zijn mei hierover geïnformeerd.

Hoe staan professionals tegenover het probleem geneesmiddelen in het verkeer? Welke voorbereidingen hebben zij in het kader van de campagne getroffen?

Schriftelijke vragenlijst onder huisartsen en openbare apothekers

Het onderzoek geeft inzicht in de manier waarop artsen en apothekers de campagne hebben voorbereid en hoe zij bij aanvang tegen het probleem “geneesmiddelen in het verkeer” aankeken. Publicatie in 2009.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
In dit project werken we samen met
Rijksuniversiteit Groningen, Departement Farmacotherapie en Farmaceutische zorg (prof. dr. Han de Gier)