Project
afgesloten

Capaciteitsraming bedrijfsartsen

Duur: december 2009 - juni 2010

In de kamer Sociale Geneeskunde van het Capaciteitsorgaan is geconstateerd dat de dataverzameling over de bedrijfsartsen in Nederland actualisering behoeft. Uit een recent afgerond onderzoek van het NIVEL is gebleken dat de laatste jaren er veel mobiliteit onder de beroepsgroep is opgetreden en een zekere mate van concurrentie met basisartsen is ontstaan. Met het oog op de integrale raming die het Capaciteitsorgaan eind 2010 heeft gepland, is dit een belangrijk moment om een capaciteitsraming voor de bedrijfsartsen uit te voeren.

Hoe is de huidige en toekomstige beroepsgroep bedrijfsartsen in Nederland anno 2009 samengesteld, hoe ontwikkelt de vraag naar bedrijfartsen zich, en wat blijkt uit capaciteitsramingen voor het aantal op te leiden bedrijfsartsen op de middellange termijn tot 2020/2025?

Het verzamelen van de benodigde gegevens om een capaciteitsramingsmodel op te stellen voor bedrijfsartsen, op basis van:
(1) secundaire analyse van gegevens uit de relevante registraties voor deze beroepsgroep (NVAB-ledenlijst en SGRC-register),
(2) vragenlijstonderzoek onder een steekproef van bedrijfsartsen,
(3) bureauonderzoek.

Daarnaast worden de kernparameters van het capaciteitsramingsmodel anno 2009 vastgesteld, en een aantal ramingsvarianten gericht op de evenwichtsjaren 2020 en 2025 doorgerekend.

Inzicht in de arbeidsmarkt voor bedrijfsartsen in Nederland anno 2009, en de ontwikkeling van de deze arbeidsmarkt voor de komende 15 a 20 jaar, om zodoende een betrouwbare schatting te kunnen maken van het aantal beschikbare, benodigde en gewenste bedrijfsartsen in Nederland. Dit vertaalt zich concreet in een advies ten aanzien het aantal op te leiden bedrijfsartsen voor de komende 15 a 20 jaar.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan
In dit project werken we samen met
Nederlands Vereniging Voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)