Project
afgesloten

Capaciteitsraming fysiotherapeuten

De arbeidsmarkt en het vakgebied van fysiotherapeuten is in beweging. Daaruit is de behoefte ontstaan inzicht te verkrijgen in de huidige en toekomstige vraag naar fysiotherapeuten en het (te verwachten) aanbod in fysiotherapeuten om zo het ideale aantal opleidingsplaatsen te bepalen.

De vraagstellingen gaan over de (te verwachten) in en uitstroom van fysiotherapeuten in Nederland, de (te verwachten) vraag naar fysiotherapeuten, en hoe de aansluiting tussen vraag en aanbod te bereiken door het bijstellen van de opleidingsinstroom.

Het rekenmodel voor capaciteitsramingen van het NIVEL wordt uitgevoerd met behulp van gegevens uit secundaire bronnen, gegevens uit een enquête onder fysiotherapeuten en inzichten uit focusgroepen met experts.

Capaciteitsraming naar aanleiding waarvan advies gegeven kan worden over het aantal opleidingsplaatsen voor de studie fysiotherapie.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)