Project
Start
januari 2022

Capaciteitsraming sociaal geneeskundigen

Achtergrond
In 2022 wordt een capaciteitsraming voor verschillende sociaal geneeskundige beroepen uitgevoerd.

Doel
Advies over de benodigde opleidingsinstroom voor deze beroepen door het Capaciteitsorgaan.

Methode
Het Nivel ondersteunt bij deze capaciteitsraming op de volgende manieren:
(1) een onderzoek onder afgestudeerde sociaal geneeskundigen;
(2) analyseren van de gegevens uit de werkgeversenquête (via Duodeka applicatie) in combinatie met de enquête onder afgestudeerden;
(3) het uitvoeren van literatuuronderzoek naar de toekomstverwachtingen voor de verschillende sociaal geneeskundig specialismen;
(4) ondersteuning bieden bij de Delphi-sessies van het Capaciteitsorgaan;
(5) het doorrekenen van alle parameterwaarden om de capaciteitsraming sociaal geneeskundig specialisten 2022 voor het Capaciteitsorgaan op te stellen.

Verwacht resultaat
De resultaten zullen verschijnen in een rapport.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan