Project
afgesloten

Capaciteitsraming verzekeringsartsen

Duur: mei 2010 - december 2010

In de kamer Sociale Geneeskunde van het Capaciteitsorgaan is geconstateerd dat een raming van de verzekeringsartsen in Nederland in 2010 wenselijk is. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat de laatste raming van de instroom in deze specialisatie in 2005 zijn gemaakt, dat de beroepsgroep na de introductie van de marktwerking in 2006 inmiddels aan het stabiliseren is, en dat in de integrale raming die het Capaciteitsorgaan eind 2010 heeft gepland ook een raming van de instroom in de voorliggende initiële opleiding geneeskunde moet worden gemaakt.

Hoe is het huidige zorgaanbod (de beroepsgroep verzekeringsartsen en aios) in Nederland anno 2010 samengesteld, hoe ontwikkelt de vraag naar verzekeringsartsen zich, hoe verandert het werkproces, en wat blijkt uit capaciteitsramingen voor het aantal op te leiden verzekeringsartsen tot 2022/2028?

Op basis van de (administratie)bestanden van de SGRC wordt een aantal basisparameters (zoals werkzame positie, in- en uitstroom, leeftijd- en geslachtsverdeling, in het buitenland opgeleiden) opgesteld. Hierop wordt het steekproefkader gebaseerd voor een uit te zetten enquête onder een gerandomiseerde dan wel gestratificeerde deel van de thans geregistreerde verzekeringsartsen, en eenzelfde enquête onder alle verzekeringsartsen in opleiding. Daarnaast worden gegevens verzameld om het in- en externe rendement van de opleiding tot verzekeringsarts en studieduur te bepalen. De enquête en secundaire gegevens worden gebruikt voor het op te stellen ramingsmodel waarmee het toekomstige aantal benodigde en beschikbare verzekeringsartsen wordt ingeschat. Daarbij wordt aantal scenario’s voor het aantal op te leiden verzekeringsartsen door te rekenen.

Beschrijving van de huidige en toekomstige capaciteit aan verzekeringsartsen in Nederland, een capaciteitsraming voor deze beroepsgroep rekening houdend met een aantal scenario’s, uitmondend in een advies voor de instroom in de opleiding.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan
In dit project werken we samen met
Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVM)