Project
afgesloten

Capaciteitsramingen 2008

Duur: april 2007 - maart 2008

Een belangrijke gegevensbron voor het tweejaarlijks door het Capaciteitsorgaan op te stellen Capaciteitsplan zijn de achtergrond- en ramingstudies die door het NIVEL en Prismant worden opgesteld. De uitkomsten van deze studies worden als input gebruikt voor de parameters in het ramingsmodel.

Welke ontwikkelingen zijn er met betrekking tot de vraag, het aanbod en het werkproces van huisartsen, medisch specialisten en sociaal geneeskundigen?

Er wordt enerzijds gebruik gemaakt van bestaande gegevensbronnen en anderzijds wordt een aanvullende gegevensverzameling opgezet onder een steekproef van medisch specialisten.

In de eerste plaats zullen voor de huisartsen, sociaal geneeskundigen en de medisch specialisten achtergrondstudies worden opgesteld, waarin de stand van zaken rond vraag, aanbod en werkproces in kaart wordt gebracht. Verder wordt het simulatiemodel dat gebruikt wordt voor capaciteitsramingen verbeterd en toegankelijker gemaakt.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan