Project
afgesloten

Categorisering van burgermeldingen bij de IGZ

Klachten zouden, meer dan nu, gebruikt kunnen worden als informatiebron voor de IGZ, ook klachten die niet als individuele klacht door de IGZ nader zijn onderzocht. Het doel van dit project is te komen tot een categorieënsysteem voor het analyseren van en rapporteren over burgermeldingen bij de IGZ.
Op welke manier kunnen burgermeldingen bij de IGZ op een betrouwbare manier worden gecategoriseerd, zodat dat ze vervolgens op een betekenisvolle en bruikbare manier geanalyseerd en gerapporteerd kunnen worden?
Ontwikkeling van een betrouwbaar en valide categorieënsysteem voor het categoriseren van de burgermeldingen, wat zal worden getest door twee afzonderlijke beoordelaars op een steekproef van bij de IGZ ingediende klachten.
Rapportage in de vorm van een wetenschappelijk artikel en een factsheet
Dit project wordt gesubsidieerd door
Inspectie voor de Gezondheidszorg