Project
afgesloten

Chronisch zieken en eigen betalingen, een internationaal onderzoek

Chronisch zieken en gehandicapten hebben grotere uitgaven vanwege hun gezondheid (meerkosten) dan gezonde Nederlanders. Deze uitgaven kunnen bestaan uit eigen bijdragen, uitgaven aan onverzekerde zorg en extra kosten van levensonderhoud. Het kabinet zoekt naar een manier om deze doelgroep gericht, adequaat en budgettair verantwoord te beschermen tegen hoge meerkosten.
Welke eigen betalingen hebben chronisch zieken en gehandicapten in België, Frankrijk, Zweden en Zwitserland? En hoe hoog zijn de eigen betalingen? Op welke wijze worden chronisch zieken en gehandicapten in deze landen beschermd tegen hoge meerkosten?
Behalve literatuurstudie, is een uitgebreide schrifelijke vragenlijst ingevuld door buitenlandse experts op dit gebied. Tevens zijn mondelinge interviews gehouden met sleutelpersonen in de genoemde landen. SEO Economisch Onderzoek heeft de inkomenseffecten van de verschillende systemen doorgerekend voor een aantal profielen van chronisch zieken en gehandicapten.
De rapportage omvat een beschrijving van de eigen betalingssystemen in de cure en care van Nederland, België, Frankrijk, Zweden en Zwitserland (over 2006) en laat de inkomenseffecten voor verschillende chronisch zieken en gehandicapten van de vijf systemen zien.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
In dit project werken we samen met
SEO Economisch Onderzoek (A. Houkes)