Project
afgesloten

Cliëntervaringen met het zorgkantoor en de zorg: Een onderzoek onder ouderen en gehandicapten voor de leveringsvormen Zorg in Natura en PGB

Zorgkantoren voeren een deel van de Wet langdurige zorg uit voor een specifieke regio in Nederland. Het is aan het zorgkantoor om te zorgen dat alle mensen in hun regio de langdurige zorg krijgen waar ze recht op hebben. Na de hervorming van de Wlz is in 2016 onderzoek gedaan naar cliëntervaringen met het CZ Zorgkantoor onder ouderen en hun naasten met zorg in natura. Hieruit bleek dat zij geconfronteerd worden met veel informatieverschaffers en dat weinig cliënten het zorgkantoor zien als een informatiebron of als bemiddelaar. Dit onderzoek heeft CZ Zorgkantoor inzicht gegeven in het perspectief van ouderen en naasten op het proces van het verkrijgen van langdurige zorg. In navolging hiervan wordt dit onderzoek herhaald en uitgebreid naar meerdere doelgroepen.

Hiervoor zullen enquêtes uitgestuurd worden onder ouderen/naasten en gehandicapten/naasten met zorg in natura (ZIN) of met PGB. Daarnaast worden interviews gehouden met PGB-houders en gehandicapten/naasten met ZIN.
De resultaten van het onderzoek zullen bijdragen de diensten van het CZ zorgkantoor te optimaliseren en inzicht geven in de door cliënten ervaren toegevoegde waarde van CZ zorgkantoor.
Dit project wordt gesubsidieerd door
CZ Zorgkantoor