Project
afgesloten

Communicatie in apotheek over ICS-gebruik

Het trainen van apothekers in het communiceren en voorlichten van patiënten over het gebruik van een inhalatiecorticosteroïd (ICS) tijdens persoonlijke contacten, kan de thans geringe therapietrouw naar verwachting verbeteren. Hiertoe onderzoeken we de manier waarop apothekers hun volwassen patiënten hierover beter kunnen instrueren en voorlichten. Dit project richt zich specifiek op het adequaat signaleren en reageren op, vaak ineffectieve, inhalatietechnieken, onvoldoende begrip en disfunctionele opvattingen en zorgen van patiënten met astma/COPD omtrent hun gebruik van inhalatiecorticosteroïden.
Hoe communiceren patiënten en apothekers over ICS gebruik en welke communicatieve gedragingen zijn bevorderlijk voor goed ICS gebruik?
160 apotheker-patiënt contacten voor ICS-gebruik in 10 apotheken op video opnemen en analyseren en relateren aan vragenlijstengegevens over (perceptie van) opvattingen over geneesmiddelen, respiratoire symptomen en geneesmiddelgebruik, aangevuld met longfunctie metingen en therapietrouwmaten.
Het project resulteert in de contouren van een trainingsprogramma voor apothekers gericht op de communicatie en voorlichting rondom ICS gebruik
Dit project wordt gesubsidieerd door
KNMP
Nefarma
In dit project werken we samen met
KNMP
Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences, Division of Pharmacoepidemiology & Pharmacotherapy