Project
afgesloten

Communicatie en rolafbakening in de kinderoncologie

Duur: 2004 - 2009

Recent ontwikkelde richtlijnen voor medische communicatie in de kinderoncologie benadrukken dat kinderen met kanker zoveel mogelijk betrokken moeten worden bij de informatieoverdracht en besluitvorming. Het is niet bekend of en hoe deze richtlijnen zijn vertaald in het beleid van de klinieken en geïmplementeerd in de alledaagse praktijk.

Hoe verloopt de informatieoverdracht en besluitvorming tijdens medische gesprekken met een kind met kanker en de ouders. Wat zijn de feitelijke en wenselijke rollen van artsen, verpleegkundigen, ouders en kinderen met kanker tijdens diagnostische en beleidsbepalende gesprekken.

Onderzocht wordt:
1. het officiële beleid en de vertaling daarvan binnen drie kinderoncologische klinieken;
2. de feitelijke praktijk van rolafbakening in gesprekken tussen zorgverleners, ouders en kind (audio-opnames, participerende observaties, gespreksanalyses);
3. de voorkeur van de betrokken partijen op dit punt (internet focusgroepgesprekken, vignetten); 4. de invloed van de organisatiestructuur op proces en uitkomsten van de gesprekken (interviews, documentenanalyse).

Richtlijnen over rolafbakening binnen de kinderoncologie gericht op het optimaliseren van de communicatie tussen zorgverleners, kind met kanker en ouders.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Koningin Wilhelmina Fonds - Nederlandse Kankerbestrijding