Project
afgesloten

Communicatieadvies op maat voor apotheekmedewerkers in de poliklinische apotheek: ontwikkeling en implementatie van een online feedback instrument (COM-MA).

De apotheekbalie is een goede plaats om geneesmiddelgerelateerde problemen te voorkomen, signaleren en bespreken. Echter, de communicatie is niet altijd optimaal. Onderzoek in andere settings laat zien dat de communicatie verbetert door het gebruik van video-opnames, zelfreflectie en persoonlijke feedback. In COM-MA (communicatie advies op maat) worden deze aspecten gecombineerd, en wordt online feedback gegeven aan apotheekmedewerkers om hun communicatievaardigheden te verbeteren.

1. Welke elementen zijn essentieel in patiëntgerichte communicatie in de apotheek? En in hoeverre en hoe komen deze elementen terug in de huidige communicatie tussen patiënten en apotheekmedewerkers?
2. In hoeverre en hoe verbetert de communicatie tussen patiënten en apotheekmedewerkers door
het inzetten van COM-MA en in hoeverre is er invloed op patiëntactivatie en patiëntparticipatie?
3. Wat zijn succes- en faalfactoren bij het inzetten van COM-MA?
4. Hoe kan COM-MA succesvol geïmplementeerd worden op grotere schaal?

Literatuurstudie, focusgroepen met apotheekmedewerkers en patiënten, interventie in apotheken met voor- en nameting, evaluatie van de implementatie.
Een online feedback interventie voor apotheekmedewerkers (COM-MA) die tegen kostprijs beschikbaar wordt gesteld aan alle apotheken.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
GGG
STIP
In dit project werken we samen met
UPPER/Universiteit Utrecht (Ellen Koster)
ASCoR/UvA (Annemiek Linn)
St. Maartenskliniek (Bart van den Bemt)
Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel (Annette Heinen)