Project
Afgesloten
2015

CompresZO: onderzoek naar de doelmatigheid van CompressieZorg bij Ouderen, 2015

Duur: mrt - jun 2015

\Doel
Doelmatiger en efficiënter inzetten van compressiezorg bij ouderen met chronische veneuze insufficiëntie (CVI) en oedeem (vochtophoping).

Onderzoeksvraag
Wat is het effect van de MeyCare-methode voor compressiezorg op zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en de kosteneffectiviteit ten opzichte van de gebruikelijke compressiezorg voor CVI-patiënten?

Methode
Een ‘controlled before and after study’ waarin een regio dat de MeyCare-methode toepast wordt vergeleken met een controle regio.

Resultaat
Verkorting van behandelduur bij CVI en daarmee besparing van kosten. Daarnaast een verbetering van zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting de Blarickhof
Projectpartners
MeyCare, praktijk voor huid- en oedeemtherapie