Project
Afgesloten

Consumenten en hun zorggebruik

Het combineren van meningen, verwachtingen en ervaringen van consumenten over de gezondheidszorg (het consumentenperspectief) met het zorggebruik van deze consumenten bij de huisarts biedt de mogelijkheid om diverse maatschappelijk en wetenschappelijk relevante vragen te kunnen beantwoorden
Diverse vraagstellingen, waaronder:
Wat is de zelfzorgaanpak van consumenten bij klachten en welke behandeling krijgen ze bij de huisarts, en is deze combinatie veilig en/of zuinig?
Welke middelen kopen/slikken consumenten zelf en wat krijgen ze voorgeschreven van de huisarts en hoe veilig is deze combinatie?
Patiënten werven binnen huisartsenpraktijken. Zorgconsumptie wordt verzameld in de praktijk en dit wordt gecombineerd met meningen en ervaringen zoals aangegeven via vragenlijsten
Dit onderzoek zal antwoord geven op relevante wetenschappelijke en maatschappelijke vragen rondom het consumentenperspectief en het zorggebruik van consumenten bij de huisarts
Dit project wordt gesubsidieerd door
NIVEL