Project
Afgesloten
2011

Consumentenpanel 2008-2011

Het Consumentenpanel Gezondheidszorg wordt beheerd door het NIVEL. Doel van het project is een bijdrage te leveren aan de concrete invulling van het beleid, dat gericht is op de versterking van de positie van de gebruiker van zorgvoorzieningen. Daarnaast biedt het panel een infrastructuur voor beleidsevaluaties, zoals bijvoorbeeld voor de evaluatie van de Zorgverzekeringswet.
Vraagstellingen variëren per peiling van het panel, maar hebben altijd betrekking op onderwerpen die actueel zijn, relevant voor het beleid en voor de positie van de gebruiker van zorg. Voor een overzicht van onderwerpen die in het verleden aan bod zijn gekomen, zie http://www.nivel.nl/consumentenpanel.
Het panel bestaat uit ongeveer 2800 panelleden. Er wordt vier tot zes keer per jaar een vragenlijst aan het panel voorgelegd, waarbij steeds een deel van de panelleden wordt benaderd.
In 2008 wordt gerapporteerd over de effecten van de stelselwijziging, over meningen ten aanzien van patiëntenrechten en plichten, roken en meeroken etc.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS