Project
Start
januari 2012

Consumentenpanel Gezondheidszorg

Het Consumentenpanel Gezondheidszorg is een van de panels van het Nivel. Met dit panel meet het Nivel onder de algemene bevolking in Nederland meningen en kennis over de gezondheidszorg, evenals de verwachtingen over en ervaringen met deze zorg.

Ook kan het panel worden ingezet voor onderzoek onder specifieke groepen binnen de algemene bevolking, bijvoorbeeld ouderen. Omdat we veel achtergrondkenmerken van de panelleden kennen - zoals leeftijd, geslacht en opleiding - kunnen we steekproeven doen die voor een aantal kenmerken representatief zijn voor de algemene bevolking in Nederland.

Ook kunnen we steekproeven doen op specifieke groepen die we selecteren op basis van één of meer kenmerken.

Het panel bestaat uit ongeveer 12.000 panelleden. Er wordt zes tot acht keer per jaar een vragenlijst aan het panel voorgelegd, waarbij steeds een deel van de panelleden wordt benaderd.

Vraagstellingen variëren per peiling, maar hebben altijd betrekking op onderwerpen die actueel zijn en relevant voor het beleid in de zorg en voor de zorggebruiker. Voor een overzicht van onderwerpen zoal aan bod zijn gekomen, zie http://www.nivel.nl/consumentenpanel.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS