Project
afgesloten

Continuering van Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden 2006

Duur: 2006 - 2007

Beleidsmakers binnen de zorgsector hebben een groeiende behoefte aan inzicht in het oordeel van beroepsbeoefenaren over beroeps¬inhoudelijke onderwerpen. Daarom worden er regelmatig peilingen gehouden onder dit landelijke Panel.

In 2006 heeft een peiling onder het Panel plaatsgevonden over de vraag hoe verpleegkundigen en verzorgenden oordelen over allerlei vormen van taakherschikking (van arts naar verpleegkundigen of van verpleegkundige naar verzorgende) en over de toenemende complexiteit van zorg.

Deze peiling vindt plaats door middel van schriftelijke vragenlijsten.

De resultaten worden gerapporteerd in fact sheets en artikelen voor vaktijdschriften.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging (LEVV)
In dit project werken we samen met
LEVV (drs. P. Poortvliet