Project
Afgesloten
2016

Continuïteit van zorg bij Opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis (CODE Z)

Duur: nov 2014 - dec 2016

Achtergrond
Een acute opname in het ziekenhuis is een risicovol moment voor thuiswonende patiënten met dementie. Door het ontbreken van goede samenwerkingsafspraken vermindert de kwaliteit van zorg en neemt de zorgbelasting voor mantelzorgers toe.

Onderzoeksvraag
Wat is de effectiviteit van een vernieuwde samenwerkingsstructuur en een bijpassend communicatiemiddel op de kwaliteit van zorg voor patiënten met dementie die acuut worden opgenomen in een ziekenhuis?

Methode
De samenwerkingsstructuur zal door middel van focusgroepen en een pilot worden opgesteld. In de regio Haaglanden wordt vervolgens het effect van de samenwerkingsstructuur gemeten met behulp van vragenlijsten. Er vindt een voor- en een nameting plaats. De primaire uitkomstmaat is de ervaren continuïteit van zorg.

Resultaat
Een samenwerkingsstructuur tussen patiënten/mantelzorgers, casemanagers dementie, en zorgverleners. Deze samenwerkingsstructuur zal leiden tot een verbeterde continuïteit van de zorg, minder communicatiefouten, en een verminderde zorgbelasting van de mantelzorger.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw, programma Memorabel
Projectpartners
Stichting Transmurale Zorg - Den Haag