Project
afgesloten

CQ-index Afasie; ontwikkeling van een vragenlijst over de ervaringen van afasiepatiënten met de zorg

De CQ-index heeft als doel systematisch klantervaringen met de zorg te verzamelen ten bevordering van transparantie en vraagsturing in de zorg. Bij dit project gaat het om het ontwikkelen van een CQI vragenlijst gericht op de kwaliteit van de zorg voor patiënten met afasie.

- Welke kwaliteitsaspecten vinden patiënten met afasie belangrijk?
- Wat zijn de ervaringen van deze patiënten met de zorg en welke verbetermogelijkheden zijn er?
- Zijn er verschillen tussen zorgaanbieders? (revalidatiecentra, afasiecentra)?
- Wat zijn de psychometrische eigenschappen en het discriminerend vermogen van de CQ-index Afasie?

De vragenlijst wordt ontwikkeld op basis van literatuur, bestaande vragenlijsten en kwalitatief onderzoek (focusgroepen). De vragenlijst wordt eerst kleinschalig uitgetest met cognitieve interviews. Met een grootschalige dataverzameling via tenminste 20 zorgaanbieders worden vervolgens de psychometrische eigenschappen en het discriminerend vermogen van de vragenlijst onderzocht.

Een CQ-index Afasie die gebruikt kan worden voor het in kaart brengen en vergelijken van ervaringen met de zorg voor mensen met afasie.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie VWS
In dit project werken we samen met
Afasie Vereniging Nederland (Daniella Buis)