Project
afgesloten

CQ-index Astma en COPD: doorontwikkeling en validering van een vragenlijst over ervaringen met de zorg voor mensen met astma/COPD

Deze vragenlijst voor het meten van kwaliteit van Astma/COPD-ketenzorg vanuit patiëntenperspectief is ontwikkeld door het NIVEL (Jansen et al., 2010). Een ingekorte versie (1.3) wordt opnieuw uitgetest in combinatie met PROMS (CCQ) en PAM.
1. Wat zijn de psychometrische eigenschappen en het discriminerend vermogen van de vragenlijst?
2. Wat is de relatie tussen patiëntervaringen (CQI), uitkomsten van zorg (PROMS) en patiëntenactivatie (PAM)?
3. Hoe kan de CQ-index Astma en COPD verder geoptimaliseerd worden en wat is de toegevoegde waarde van PROMS en PAM?
Via 20-25 zorggroepen in Nederland worden circa 2000 patiënten met Astma en/of COPD benaderd met een schriftelijke of online-vragenlijst (mixed mode). Vervolgens worden item-, schaal-, multilevel en regressie-analyses uitgevoerd.
• Een gevalideerde, korte CQ-index Astma en COPD (versie 2.0) met werkinstructie
• Openbaar NIVEL-rapport
• Managementsamenvatting en spiegelrapportages voor zorgverzekeraars en zorggroepen (via Zorgprisma)
• Wetenschappelijk artikel
Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Miletus