Project
Afgesloten
2008

CQ-Index (QCI) Astma ontwikkelen

Duur: nov 2007 - dec 2008

Achtergrond
Het Astma Fonds wil de ervaringen en wensen van mensen met astmazorg systematisch in kaart brengen. Met de gegevens wil het Astma Fonds de kwaliteit van de astmazorg verbeteren.

Doel
Doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van een vragenlijst voor het meten van kwaliteit van astmazorg vanuit het perspectief van de patiënt.

Projectinrichting en methoden
Het onderzoek omvat de eerste drie fasen van het ontwikkeltraject van een CQ-Index Astma.
-Fase 1: Afbakenen van de onderzoeksgroep en de methode van steekproeftrekking
-Fase 2: Constructie van een conceptmeetinstrument
-Fase 3: Toepassing van dit conceptmeetinstrument onder een steekproef en het uitvoeren van psychometrisch onderzoek

Resultaat
Eindrapportage over meetinstrumentontwikkeling van de CQ-Index Astma.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Astma Fonds
Projectpartners
Centrum Klantervaring Zorg; Stichting Miletus