Project
afgesloten

CQI Astma

Duur: 2007 - 2008

Het Astma Fonds wil de ervaringen en wensen van mensen met astmazorg systematisch in kaart brengen. Met de gegevens wil het Astma Fonds de kwaliteit van de astmazorg verbeteren.

Doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van een vragenlijst voor het meten van kwaliteit van astmazorg vanuit het perspectief van de patiënt.

Het onderzoek omvat de eerste drie fasen van het ontwikkeltraject van een CQ-Index.
-Fase 1: Afbakenen van de onderzoeksgroep en de methode van steekproeftrekking
-Fase 2: Constructie van een conceptmeetinstrument
-Fase 3: Toepassing van dit conceptmeetinstrument onder een steekproef en het uitvoeren van psychometrisch onderzoek

Eindrapportage over meetinstrumentontwikkeling
Dit project wordt gesubsidieerd door
Astma Fonds
In dit project werken we samen met
Centrum Klantervaring Zorg
Stichting Miletus