Project
afgesloten

CQI Diabetes versie 3

Duur: februari 2007 - december 2007

In 2005 heeft de Afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC onderzoek gedaan naar het discriminerend vermogen van de Ervaringsvragenlijst Diabetes (=CQI Diabeteszorg Versie 2) (Rupp e.a. 2006). De resultaten van het onderzoek naar de diabetesvragenlijst waren matig positief. Het fenomeen ‘diabeteszorgnetwerk’ was ten tijde van het onderzoek nog vooral een administratieve realiteit, met als gevolg dat de variantie in de organisatie van de zorg binnen netwerken mogelijk net zo groot is als tussen netwerken. Aanbevolen werd om de meting pas te herhalen als diabetesnetwerken een duidelijkere netwerkstructuur hebben. Tevens resulteerde het onderzoek in aanbevelingen voor het verder inkorten van de vragenlijst. In het huidige project wordt deze verkorte versie van de vragenlijst getest.

De onderzoeksvragen luiden:
1. Wat zijn de psychometrische eigenschappen van de CQI Diabetes Versie 3 en hoe verhouden die zich tot de psychometrische eigenschappen van de CQI Diabetes Versie 2?
2. Wat is het discriminerend vermogen van de CQI Diabetes Versie 3 bij vergelijking van diabeteszorgnetwerken en van regio’s ter grootte van een Regionale Huisartsen Vereniging (RHV)?

Op basis van ingevulde enquêtes wordt de conceptvragenlijst gevalideerd middels responsanalyse, factor- en schaalanalyse. Het discriminerend vermogen wordt onderzocht met behulp van multilevel analyses, met procedure IGLS (iterative generalised least squares). Afhankelijke variabelen zijn de schaalscores (bijvoorbeeld bejegening, toegankelijkheid, algemeen oordeel etc.) en de uitkomstindicatoren (controles, informatie over leefregels, complicaties etc.). In de multilevel analyses zal worden gecorrigeerd voor de door Rupp e.a. (2006) vastgestelde casemix adjusters: leeftijd, opleiding en ervaren gezondheid.

Begin september zullen de analyses afgerond zijn. De uitkomsten van het onderzoek zullen inzicht geven in welke schalen er geconstrueerd kunnen worden en welke items tot welke schaal behoren. Verder zal duidelijk worden of de huidige vragenlijst beter discrimineert dan de 2e versie van de CQI Diabetes.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw, Stichting Melitis
In dit project werken we samen met
Afdeling Sociale Geneeskunde Academisch Medisch Centrum (AMC) (externe projectleider: Guus ten Asbroek)