Project
afgesloten

CQI Spataderen

De Consumer Quality Index (CQI) heeft als doel systematisch consumentenervaringen met de zorg te verzamelen ten gunste van transparantie en vraagsturing in de zorg.
Met de te ontwikkelen vragenlijst, de CQ Index Spataderen, kan worden vastgesteld welk belang patiënten hechten aan verschillende kwaliteitaspecten van spataderzorg en wat de feitelijke ervaringen van patiënten met deze zorg zijn.
Dit onderzoek omvat de eerste drie fasen van het ontwikkeltraject: 1) voorbereiding; 2) vragenlijstconstructie o.b.v. kwalitatief onderzoek; en 3) psychometrische test. De psychometrische eigenschappen van de CQ Index worden getest bij een steekproef van minimaal 1200 mensen die in een ziekenhuis of zelfstandig behandel centrum zijn behandeld of gediagnosticeerd voor spataderen.
Vervolgens kunnen met de CQ Index Spataderen grootschalige metingen worden uitgevoerd om patiëntenervaringen in kaart te brengen. Met de verzamelde gegevens krijgen patiënten keuze-informatie, de zorgverzekeraars inkoopinformatie, zorgaanbieders kwaliteitsinformatie, de overheid beleidsinformatie, en de inspectie (IGZ) en de zorgautoriteit (NZa) toezichtinformatie.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
Centrum Klantervaring Zorg (D.M.J. Delnoij), Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO (T. van Barneveld), Stichting Miletus (C. van Weert)