Project
afgesloten

CRP point of care testen en antibiotica voorschrijven op de huisartsenpost

Antibiotica werken alleen bij bacteriële infecties en niet bij virale infecties. Bij een bacteriële infectie is de CRP-waarde in het bloed verhoogd. Dit kan gemeten worden met de CRP point of care test, die in steeds meer huisartsenpraktijken en huisartsenposten beschikbaar is. Een CRP-test helpt om meer zekerheid te krijgen over de diagnose en om te bepalen of antibiotica nodig zijn.
Heeft de inzet van CRP-meters op de huisartsenposten van Stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR) geleid tot een verandering in antibiotica voorschrijven?
Dit wordt onderzocht met gegevens van huisartsendienstenstructuren die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn, waaronder SHR. We kijken naar de trend in antibiotica voorschrijven in de periode voor en vanaf de inzet van CRP-meters. En dan met name voor luchtweg-gerelateerde gezondheidsproblemen, zoals hoesten en keelklachten.
Dit project geeft inzicht in de mate van antibiotica voorschrijven op de huisartsenposten van SHR voor en na ingebruikname van de CRP meter.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland