Project
Afgesloten

Databank Communicatie in de Gezondheidszorg (2005-doorlopend)

Duur: jan 2005 - doorlopend

Achtergrond
Veel beleidsmaatregelen in de gezondheidszorg worden weerspiegeld in de feitelijke communicatie in de spreekkamer. Met behulp van de video-opnames van consulten in de spreekkamer van zorgverleners kunnen die beleidsmaatregelen geëvalueerd worden. Ook kunnen zorgverleners zelf reflecteren op hun (communicatie over) zorgverlening aan de patient.

De databank
De Databank Communicatie in de Gezondheidszorg bevat ruim 15.000 op video opgenomen consulten, vanaf 1975, van verschillende zorgverleners:
- huisartsen
- medisch specialisten (gynaecologen, internisten, hartchirurgen, kinderartsen, klinisch genetici)
- verpleegkundigen (wijkverpleegkundigen, oncologisch verpleegkundigen, diabetesverpleegkundigen en genetisch consulenten)
- verzorgenden.

Doel inzet databank
De video-opnamnes kunnen worden ingezet bij tal van projecten, zoals:
- onderzoek naar de invloed van zorgstelselwijzigingen op de communicatie in de spreekkamer van de huisarts
- ontwikkelen van een observatieprotocol

Methode
We verzamelen en observeren doorlopend nieuwe video-opnames.

Resultaat
Inzicht in de invloed van gezondheidszorgbeleidsmaatregelen op de inhoud en duur van de communicatie in de spreekkamer van de zorgverlener.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS