Project
afgesloten

Databank Communicatie in de Zorg

Duur: januari 2005 - doorlopend

De databank Communicatie in de Zorg bevat ruim 15.000 op video opgenomen consulten van huisartsen, medisch specialisten (gynaecologen, internisten, hartchirurgen, kinderartsen, klinisch genetici), verpleegkundigen (wijkverpleegkundigen, oncologisch verpleegkundigen, diabetesverpleegkundigen en genetisch consulenten) en verzorgenden die zijn verzameld sinds 1975. Veel beleidsmaatregelen in de gezondheidszorg worden weerspiegeld in de feitelijke communicatie in de spreekkamer en kunnen m.b.v. video-opnames van die consulten geëvalueerd worden.

Was is de invloed van de zorgstelselwijziging op de communicatie in de spreekkamer van de huisarts?

Ontwikkelen observatie-protocol, verzamelen en observeren van nieuwe video-opnames in 40 huisartspraktijken.

Inzicht in de invloed van gezondheidszorgbeleidsmaatregelen op de inhoud en duur van de communicatie in de spreekkamer van de huisarts.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS