Project
afgesloten

De aanpak van fouten en fraude binnen de gezondheidszorg

Voor u ligt een voorstel voor een onderzoek dat als doel heeft inzicht te krijgen in welke ideeën verzekerden hebben over hun mogelijke rol bij de aanpak van fouten en fraude binnen de gezondheidszorg. Het gaat hierbij om de aanpak van administratieve fouten en fraude.

In april jl. hebben de ministers van VWS het programmaplan Rechtmatige zorg 2018-2021 – aanpak van fouten en fraude in de zorg aangeboden aan de Tweede Kamer. Het doel van deze aanpak is een forse vermindering van onrechtmatigheden (d.w.z. fouten en fraude) in de zorg. Hierbij is volgens de ministers de inzet van alle partijen onmisbaar.

Een belangrijke vraag van het ministerie van VWS is welke rol verzekerden kunnen hebben bij de aanpak van fouten en fraude binnen de gezondheidszorg. Om hier inzicht in te krijgen zal een Burgerplatform met leden van het Consumentenpanel Gezondheidzorg van het Nivel worden georganiseerd. Het Burgerplatform is een methode om burgers te laten meepraten over complexe vraagstukken binnen de gezondheidszorg. De deelnemers krijgen tijdens het Burgerplatform uitgebreide informatie via één of meer presentaties van experts. Via groepsopdrachten doen ze mee aan een discussie. Op deze manier krijgen ze een goed beeld van een vraagstuk en kunnen ze hun mening formuleren.

Dit onderzoek is een eerste stap in het verkennen van de mogelijke rol van verzekerden bij de aanpak van administratieve fouten en fraude binnen de gezondheidszorg. Het geeft inzicht in deze rol vanuit het perspectief van verzekerden. De resultaten van het Burgerplatform zullen worden verwerkt in een openbaar verslag. Op basis van de resultaten kunnen vervolgens stappen genomen worden (bijv. acties of vervolgonderzoek) in de aanpak van fouten en fraude binnen de gezondheidszorg.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS