Project
afgesloten

De arbeidsmarkt voor verloskundigen in 2012 en 2022. Een capaciteitsraming op basis van beleidsrijke scenario’s

De vraag wordt steeds urgenter hoe ontwikkelingen en omstandigheden de arbeidsmarkt voor verloskundigen de komende vijf a 10 jaar zullen beïnvloeden. Een belangrijke uitdaging is daarbij om de huidige vraag naar, en aanbod van, verloskundigen in Nederland zo valide en betrouwbaar te meten en voor de korte termijn in te schatten.
De vraag in brede zin is of vraag en aanbod van verloskundigen in Nederland gelijk op blijven groeien, hoe stabiliteit op de arbeids¬markt behouden/bereikt kan worden en welke (opleidings)maatregelen nodig zijn om evenwicht te bereiken.
Een aantal beleidsrijke maar realistische scenario’s worden opgesteld. Deze worden in een tweetal interactieve workshops opgesteld met deelnemers die ver¬schillende perspectieven op de arbeidsmarkt en de verloskundige keten hebben. Daarnaast wordt het rekenmodel voor capaciteitsramingen doorgerekend op basis van de scenario’s
Op basis van de scenario’s kan bepaald worden hoe onder verschillende omstandigheden de benodigde instroom in de opleiding tot verloskundige (en een aantal specialisaties) wordt beïnvloed. Dit mondt uit in nader strategisch inzicht in de arbeidsmarkt en de benodigde toekomstige opleidingscapaciteit in Nederland.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)