Project
afgesloten

De betekenis van niet-pluis-gevoel bij huisartsen voor een vroege diagnose van kanker bij hun patiënten.

Huisartsen kiezen niet alleen een gestructurrerde benadering van vragen en onderzoek om tot een diagnose te komen, maar gebruiken ook ‘gevoel’ en ervaring.
In hoeverre kan de intuïtie van de huisarts (‘niet-pluis-gevoel’) een bijdrage leveren aan een (vroege) diagnose van kanker?
Huisartsen vullen een vragenlijst in, voor elke patiënt die hen een ‘niet-pluis-gevoel’ geeft, waarbij ze de mogelijkheid van kanker overwegen. Na 3 maanden ontvangt de huisarts een tweede vragenlijst om de uitkomst te evalueren.
De studie werpt een licht op symptomen en kenmerken van patiënten, die leiden tot een niet-pluis-gevoel. Ook kenmerken van huisartsen, zoals geslacht, leeftijd en aantal jaren ervaring als huisarts worden beschreven. Het nut van deze klinische intuïtie voor het voorspellen van de diagnose van kanker wordt beschreven.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Stoffels-Hornstra