afgesloten
De bruikbaarheid en kosteneffectiviteit van E-Exercise, een integratie van een fysiotherapeutisch beweegprogramma met een webapplicatie, bij mensen met artrose aan heup en/of knie
Voor patiënten met artrose is het extra belangrijk om lichamelijk actief te blijven. Een beweegprogramma via internet is relatief goedkoop in vergelijking met een beweegprogramma van fysiotherapeuten. Aangezien eerder onderzoek uitwees dat veel deelnemers afhaakten bij een digitale interventie, wordt aanbevolen om een dergelijke beweeginterventie te integreren met een beweeg/oefenprogramma van fysiotherapeuten.
Is E-Exercise (een integratie van een fysiotherapeutisch beweegprogramma met een webapplicatie) een bruikbaar en (kosten)effectief programma bij patiënten met artrose aan heup en/of knie, in vergelijking met een beweegprogramma van fysiotherapeuten?
Een cluster gerandomiseerde klinische trial waarbij twee beweeginterventies met elkaar vergeleken worden: 1. E-Exercise (experimentele interventie), 2. Fysiotherapie-beweeginterventie (controle interventie). In totaal zullen 200 patiënten deelnemen. Binnen een multidisciplinaire valorisatie-werkgroep zal er gewerkt worden aan een implementatieplan.
Een relatief goedkope beweeginterventie aan kunnen bieden voor patiënten met artrose, die zorgt voor een toename in lichamelijke activiteit en een verbetering van het fysiek functioneren.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Reumafonds
KNGF
In dit project werken we samen met
Tilburg University