Project
afgesloten

De effectiviteit van het optimaliseren van de medicatie door een medicatie-review bij ouderen met een geriatrisch probleem in de huisartsenpraktijk

Doel van dit project is om inzicht te geven in de (kosten-)effectiviteit van gestructureerde beoordeling van de farmacotherapie (een z.g. medicatie-review) bij 65-plussers met een geriatrisch gezondheidsprobleem in de huisartsenpraktijk. Meer specifiek gaat het dan om problemen als evenwichtsstoornissen, incontinentie en cognitieve problemen. Ouderen krijgen vaak met deze problemen te maken terwijl er ook al andere gezondheidsproblemen spelen. Niet goed afgestemde farmacotherapie wordt regelmatig aangewezen als belangrijke oorzaak van die problemen.

1) In hoeverre leidt een systematische medicatie-review en 3-maandelijkse monitoring van de medicatie, in vergelijking met gebruikelijke zorg bij patiënten van 65 jaar en ouder die de huisarts consulteren met een nieuw geriatrisch probleem tot een verbetering van hun kwaliteit van leven?
2) Is een systematische medicatie-review en 3-maandelijkse monitoring van de medicatie bij deze groep patiënten kosteneffectief in vergelijking met gebruikelijke zorg?
3) Wat is de werklast voor huisartsen en apothekers om een systematische medicatie-review en 3-maandelijkse monitoring van de medicatie door deze groep patiënten uit te voeren indien deze optimaal gefaciliteerd en voorbereid is?

Het onderzoek betreft een cluster-randomized clinical trial in 20 huisartsenpraktijken onder 500 patiënten met een follow-up duur van 6 maanden.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
Afdeling Huisartsgeneeskunde/EMGO + Instituut
VUmc
IVM