Project
afgesloten

De impact van de Mexicaanse griep op de dagelijkse gang van zaken in de huisartsenpraktijk.

In 2009 heeft de verspreiding van het Nieuwe Influenza A(H1N1) virus zich ontwikkeld tot een pandemie.
Wat was de impact van de grieppandemie door het Nieuwe Influenza A(H1N1) virus op de dagelijkse gang van zaken in de huisartsenpraktijk?
1) Analyse van gegevens van het Landelijk Informatienetwerk Huisartsen (LINH).
2) Survey-onderzoek onder huisartsen en praktijkassistenten.
De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden om de draaiboeken, richtlijnen en voorlichting bij influenzapandemieën te evalueren en, indien nodig, te verbeteren.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMW, Programma Infectieziektenbestrijding
In dit project werken we samen met
RIVM (prof.dr. M. Koopmans)
AMC
GGD Rotterdam-Rijnmond
UMC St Radboud
Erasmus MC