Project
afgesloten

De inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over de periode 2011-2016

Per 1 januari 2014 is in Nederland de basis GGZ ingevoerd. Binnen de basis GGZ heeft de huisarts de mogelijkheid tot het extra inzetten van een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ).

1. Wat is van jaar tot jaar (2011-2016) de verhouding huisarts/POH-GGZ in de contacten vanwege psychische of sociale problemen?
2. Wat voor soort patiënten ziet de POH-GGZ over de jaren 2011-2016?

We beantwoorden deze vraag met behulp van de jaarlijkse uitspoel uit NIVEL Zorgregistraties. In deze uitspoel zijn bestanden beschikbaar die betrekking hebben op
• de morbiditeit (ICPC-codering van de in een contact gepresenteerd symptoom of diagnose)
• de gedeclareerde verrichting (o.a. of er sprake is van een huisartsconsult en of er sprake is van een POH-GGZ contact, beide ook gekoppeld aan de diagnose van het contact)

Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
In dit project werken we samen met
KPMG