Project
afgesloten

‘De last van het weten’ verlichten door het verbeteren van communicatie met ernstig zieke borstkankerpatienten

Duur: 2018 - 2021

Nederlandse oncologen zijn wettelijk verplicht ernstig zieke borstkankerpatiënten te informeren over behandeldoelen, opties en bijwerkingen. Helaas is informatievoorziening vaak suboptimaal in de klinische praktijk.

Doel
Het doel is om te bepalen hoe oncologen ernstig zieke vrouwelijke borstkankerpatiënten kunnen informeren over behandeldoelen, opties en bijwerkingen, terwijl hiermee geassocieerde negatieve effecten worden geminimaliseerd.

Methode en resultaten
Via video-opnames van consulten wordt communicatie in kaart gebracht. Interviews onder oncologen en patiënten gaan in op de uitdagingen van communicatie en negatieve effecten. Dmv video-vignetten wordt het effect van specifieke communicatiestrategieen onderzocht in een experiment en de klinische praktijk. Na 1 jaar is er meer inzicht in de communicatie tijdens oncologische gesprekken, hoe patiënten zich hierna voelen en mogelijke relaties hiertussen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
KWF (Young Investigator Grant)