Project
afgesloten

De ontwikkeling van de Consumer Quality Index (CQ-index)

De CQ-index is een wetenschappelijk gefundeerde, gestandaardiseerde systematiek die zorgbreed kan worden ingezet om de ervaringen van patiënten/cliënten met de aan hen verleende zorg te meten. Het doel van de CQ-index is het bevorderen van de transparantie over prestaties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars op het gebied van klantgerichtheid. De CQ-index bestaat uit: (1) een serie meetinstrumenten die kwaliteit van zorg meten vanuit het perspectief van de zorggebruiker en (2) richtlijnen voor het ontwikkelen van een CQI meetinstrument en richtlijnen voor dataverzameling, analyses en rapportages bij reguliere metingen met een CQI meetinstrument. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in twee handboeken: Handboek CQI Ontwikkeling en Handboek CQI Metingen.
De CQ-index is in 2006 in Nederland geïntroduceerd en is hiermee een relatief jonge systematiek. Dit betekent dat er nog verschillende vragen zijn met betrekking tot de richtlijnen van de CQ-index en de gebruikswaarde van de systematiek. Het doel van dit project is om inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid, validiteit en gebruikswaarde van de CQ-index. Daarnaast worden voor verschillende zorgsectoren de klantervaringen tussen instellingen of zorgverzekeraars met elkaar vergeleken.
Er is nader wetenschappelijk onderzoek nodig rond:
A. De betrouwbaarheid en validiteit van de CQ-index, meer specifiek rond het:
1. Vaststellen van de stabiliteit en externe validiteit van vragenlijsten;
2. De benodigde mate van standaardisatie van vragenlijsten;
3. (Verder) standaardiseren en optimaliseren van de meetmethoden en richtlijnen voor analyses en rapportages
B. De gebruikswaarde van de CQ-index, meer specifiek rond:
4. De relatie tussen gebruik van uitkomsten als keuze-informatie, zorginkoopinformatie en verbeterinformatie;
5. De interpretatie van uitkomsten van CQI metingen in het licht van de positie van de cliënt/consument in de gezondheidszorg.
Ook wordt de vraag beantwoord wat de verschillen zijn tussen instellingen of zorgverzekeraars als het gaat om de klantervaringen met de door hen geleverde zorg/dienstverlening?
Binnen dit project vallen meerdere subprojecten en de methode is dan ook niet te kort te beschrijven.
- Verbetering/verscherping van de richtlijnen die zijn vastgelegd in de twee handboeken
- Keuze-informatie ten behoeve van de website www.kiesBeter.nl
- Toezichtinformatie ten behoeve van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording van de Inspectie voor Gezondheidszorg
Dit project wordt gesubsidieerd door
Centrum Klantervaring Zorg
In dit project werken we samen met
Centrum Klantervaring Zorg