Project
afgesloten

De ontwikkelingen van een minimale set eisen voor recepten in de Europese Unie (PRESFORM)

De lidstaten van de Europese Unie verschillen in de mate waarin zij recepten voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen uit andere landen accepteren en vergoeden. Harmonisatie en standaardisatie is gewenst onder andere in het kader van kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid.
Doel van het PRESFORM project is om een set van items te ontwikkelen die minimal opgenomen moeten worden op recepten voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen in de lidstaten van de Europese Unie. Dit om de wederzijdse erkenning van deze recepten te bevorderen.
PRESFORM heft drie fases:
- het maken van een inventarisatie van staande praktijken in de EU
- Het samenstellen van een minimale set van items voor alle landen
- het in kaart brengen van de benodigde aanpassingen en de implicaties daarvan voor de individuele lidstaten.
Het belangrijkste product van dit project is een minimale set van items die op Europese recepten vermeld dienen te worden.
Dit project wordt gesubsidieerd door
DG Sanco
In dit project werken we samen met
Universiteit Utrecht
SIR institute for pharmacy practice and research (prof. dr. Marcel Bouvy)