Project
Start
november 2020

De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde 2020

In 2012 en 2016 heeft het Nivel in opdracht van de SBOH onderzocht hoe aios (en alumni) de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde waardeerden. Naast het feit dat monitoring van de kwaliteit van de opleiding belangrijk is, maken tekorten aan specialisten ouderengeneeskunde een nieuw curriculum en de coronapandemie een nieuwe peiling extra relevant.

Doel
Het peilen van de waardering van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.

Methode
We houden focusgroepen met alumni van de opleidingen om een eerste beeld te krijgen van actuele verbeterpunten van de opleiding. Op basis hiervan en op basis van vragenlijsten uit eerdere jaren maken we twee enquêtes (één voor aios en één voor alumni) om de sterke punten en verbeterpunten van de opleiding in kaart te brengen.

Resultaat
Het resultaat van het project is een rapport met de relevantie, methodologische verantwoording, resultaten en aanbevelingen die uit het onderzoek komen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
SBOH