Project
afgesloten

De psychische en sociale hulpvraag van volwassenen in de huisartsenpraktijk van 2010-2015

In de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is de afgelopen jaren veel veranderd. Een van de grootste veranderingen is de overgang naar de basis-GGZ voor de zorg rondom volwassen patiënten (> 18 jaar) met psychische en sociale problemen. In deze factsheet beschrijven wij de veranderingen in het aantal patiënten met een psychische of sociale hulpvraag met de huisarts en de POH-GGZ.
Hoeveel behandelingen voor psychische en sociale problemen vonden er in de periode 2010-2015 voor volwassen patiënten plaats in de huisartsenpraktijk?
We beantwoorden deze vraag door gebruik te maken van de gegevens afkomstig uit NIVEL Zorgregistraties eerste lijn over de jaren 2010-2015.
Inzicht in de verandering van patienteninstroom in de huisartsenpraktijk.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS (Lotte Meulman)
In dit project werken we samen met
KPMG