Project
afgesloten

De rol van MDL-artsen in de zorg voor mensen met aandoeningen van de spijsverteringsorganen

De behoefte aan dit onderzoek is ontstaan vanuit een aantal ontwikkelingen en onzekerheden rondom de zorg voor patiënten met klachten aan de spijsverteringsorganen in de eerste en tweede lijn, in het bijzonder de rol van de MDL-artsen hierin.
De vraagstellingen gaan over hoeveel patiënten met klachten aan de spijsverteringsorganen binnen de eerste en tweede lijn door MDL-artsen, Internisten, huisartsen of anderen worden behandeld.
Het aanpak van dit onderzoek is het analyseren van de verdeling van patiënten met klachten aan de spijsverteringsorganen binnen de eerste en tweede lijn, en het op basis hiervan kijken naar de eventuele consequenties voor de capaciteitsraming van Maag-Darm-Leverartsen (MDL)-artsen in de nabije toekomst.
Inzicht in de rol van de MDL-artsen
Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse Vereniging van MDL-artsen (NVMDL)