Project
afgesloten

De rol van zorgkantoren en netwerken bij palliatieve terminale zorgvoorzieningen

Palliatieve terminale zorgvoorzieningen (hospices, bijna-thuis-huizen en units palliatieve zorg) blijken ongelijk verspreid te zijn. In sommige regio’s is er een overaanbod, terwijl er in andere regio’s eerder te weinig palliatieve terminale zorgvoorzieningen lijken te zijn. De overheid heeft de zorgkantoren een zekere regiefunctie toebedeeld als het gaat om de realisatie van dergelijke voorzieningen. Een niet-uniform beleid van zorgkantoren en ook van netwerken van zorgaanbieders op het terrein van palliatieve zorg zijn enkele van de oorzaken van de ongelijke spreiding.
De centrale vraag in deze studie luidt: Welk beleid voeren zorgkantoren en netwerken bij de realisatie en het voortbestaan van palliatieve terminale zorgvoorzieningen?
Er zijn drie onderzoeksactiviteiten: ondervraging via E-mail van alle concessiehouders van alle zorgkantoren; (2) telefonische diepte-interviews met een selectie van zorgkantoren en (3) telefonische diepte-interviews met een selectie van netwerken palliatieve zorg.
De resultaten zijn beschrijven in een Nederlandstalig rapport. Een belangrijke bevinding was dat het beleid van zogkantoren en netwerken op dit terrein niet uniform is en sterk afhankelijk is van de oordelen en motivaties van individuele personen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS