Project
afgesloten

De zorgverzekeringsmarkt: gedrag, kennis en solidariteit.

Van verzekerden wordt verwacht dat zij bewuste keuzes maken. Hiervoor is kennis nodig van het zorgstelsel. Dit zou kunnen verschillen tussen groepen verzekerden.
1 Wie wisselt (niet) van zorgverzekeraar en wie verwacht welke barrières?
2 Wie heeft welke kennis en vaardigheden met betrekking tot het zorgstelsel?
3 Wie is solidair met wie?
Het onderzoek betreft een kennissynthese waarbij gebruik gemaakt wordt van reeds binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg verzamelde data.
Dit verdiepende onderzoek geeft nieuwe inzichten in kenmerken van verzekerden voor de thema’s keuzes op de zorgverzekeringsmarkt, kennis van het zorgstelsel en solidariteit. Dit inzicht draagt bij aan het begrip van de werking van het zorgverzekeringsstelsel en biedt aanknopingspunten voor beleid.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS