Project
afgesloten

Dementiemonitor Mantelzorg Peiling 2013-2014

Voor “goede dementiezorg” is het belangrijk om de ervaren problemen en ondersteuningswensen van mantelzorgers van mensen met dementie te monitoren.
Ervaren mantelzorgers problemen, hebben zij behoefte aan professionele ondersteuning, van welke (gemeentelijke) ondersteuning maken ze gebruik en wat is hun oordeel?
1) Aanpassing vragenlijst (zoals gebruikt bij Dementiemonitor, peiling 2011)
2) Testen nieuwe conceptvragenlijst
3) Peiling onder mantelzorgers
Inzicht in de ervaren problemen, belasting en ondersteuningswensen van mantelzorgers, ontvangen ondersteuning en ervaringen met dementiezorg.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Alzheimer Nederland