Project
Start
januari 2017

Dementiezorg voor elkaar: ontwikkeling Register Dementiezorg

Het praktijkverbeterprogramma ‘Dementiezorg voor elkaar (DvE)’ van het deltaplan dementie richt zich op het verbeteren van de zorg en ondersteuning voor personen met dementie en hun naasten. Zorgprofessionals met praktijkverbetervragen over integrale en persoonsgerichte zorg kunnen zich op de website van ‘dementiezorg voor elkaar’ melden voor ondersteuning. Meer informatie is te vinden op de website www.dementiezorgvoorelkaar.nl
Nivel werkt binnen het programma DvE aan een integraal, sectoroverstijgend en toekomstigbestendig register dementiezorg. Een dergelijk register bestaat momenteel nog niet in Nederland.
We benutten regionale ervaringen en bestaande initiatieven om tot een Register Dementiezorg te komen. Hierin komen gegevens over omvang, aard, kosten en effecten van de geboden zorg en ondersteuning bij dementie. Hiermee krijgen we inzicht in landelijke trends. Het register moet ook feedback opleveren voor de deelnemende zorgprofessionals over de gerealiseerde praktijkverbetering.
Ambitie:
-Een integraal, sectoroverstijgend en toekomstbestendig register.
-Aanbevelingen voor een uniforme en volledige registratie bij zorgaanbieders die breed worden gedragen en aansluiten bij de toekomstige Zorgstandaard Dementie.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
In dit project werken we samen met
Vilans (Robbert Huijsman)
Movisie
Trimbos